• Features

    Featured Story: “Sa ALS, May Pag-asa, Ang Kuwento ni Joi”

    “Kung mag-ALS na si kuya, mag-ALS na rin ako, papa.” Ito ang mga katagang binitawan ni Joi sa kanyang ama noong panahong kailangang tumigil na ang kanyang kuya sa pag-aaral sa isang bilingual school sa Bangkok taong 2010. Tumigil si Joi sa pag-aaral sa formal school para samahan na lang ang kuya niya sa pag-aaral sa ALS, isang sakripisyong tanda ng pagmamahal niya sa kanyang kuya na noon ay kailangang huminto dahil hindi siya pumasa sa ilang subjects sa eskuwelahan nila. Dito nagsimula ang kuwento ni Joi kaugnay ng ALS. Nalungkot ang kanyang mga magulang na hindi na siya mag-aaral sa formal school. Masusing tinanong siya ng kanyang ama, “Gusto…