Features

Featured Story: “Sa ALS, May Pag-asa, Ang Kuwento ni Joi”

“Kung mag-ALS na si kuya, mag-ALS na rin ako, papa.” Ito ang mga katagang binitawan ni Joi sa kanyang ama noong panahong kailangang tumigil na ang kanyang kuya sa pag-aaral sa isang bilingual school sa Bangkok taong 2010. Tumigil si Joi sa pag-aaral sa formal school para samahan na lang ang kuya niya sa pag-aaral sa ALS, isang sakripisyong tanda ng pagmamahal niya sa kanyang kuya na noon ay kailangang huminto dahil hindi siya pumasa sa ilang subjects sa eskuwelahan nila. Dito nagsimula ang kuwento ni Joi kaugnay ng ALS.

Nalungkot ang kanyang mga magulang na hindi na siya mag-aaral sa formal school. Masusing tinanong siya ng kanyang ama, “Gusto mo talagang mag-ALS na lang?” “Opo”, tugon niya. “Dalawa na lang kaming mag-ALS ni kuya. Kasi wala naman siyang kasama kung mag-isa lang siyang titigil ng pag-aaral. Tapos mahirap ang Thai subjects, papa”, sabi niya. Kung mag -ALS si kuya, sabay na lang kami”, ang sabi niya.

Sina Joi at ang kaniyang pamilya ay nasa Thailand. Ang kanyang mga magulang ay mga OFW, sila’y mga guro ng English sa Bangkok. Nagkaroon sila ng pagkakataong pumunta sa Thailand noon dahil sa tulong ng mga kakilala. Taong 2007 noong dumating silang magkapatid sa Bangkok, isang taon pagkatapos silang iwan ng kanilang mga magulang upang maghanapbuhay sa bansang banyaga. Kaya pagdating nila sa Bangkok, hilo sila. Hindi sila makapagsalita ng Thai. Kaya sa unang taon nila sa Bangkok, hindi sila nakapagpatuloy ng pag-aaral agad. Imbes na ipasok sila sa school, nagbayad ang kaniyang mga magulang ng isang Thai na guro upang turuan sila ng wikang Thai. Mahigit isang taon silang sumabak sa Thai language tutorial, dalawang beses linggo-linggo, dalawang oras ang kanilang pag-aaral. Kaya natuto sila agad ng wikang Thai. Noong makapagbasa na sila, ipinasok sila ng kanilang mga magulang sa Thai school na pinagtuturuan ng kanilang ina.

Grade 5 ang una niyang sabak sa bilingual school, gamit ang wikang Thai at English. Matataas ang mga marka ni Joi. Sinisikap niyang makakuha ng matataas na marka, kahit sa mga Thai subjects. Kaya noong matapos niya ang grade 5, iminungkahi ng kanyang Thai na guro na mag acceleration test siya, para kung pumasa, mag-first year high school na siya, hindi na siya papasok sa grade 6. Kaya noong mag-test siya ng acceleration exam, naipasa niya ito. Kung ihahambing sa Pilipinas, katumbas ito ng PEPT.

Pagpasok ng sumunod na taon, first year high school na si Joi. Mga bagong kamag-aral na naman ang kaniyang mga kasama. Mabuti na lang may mga anak din ng mga Pilipinong guro na nasa first year noon. Naging matalik niyang kaibigan sila, si Roxan at si Lyka.

….itutuloy.

Writer, Teacher, Blogger, Web Developer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *